Community

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์
ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ
ตระการตากับนาบัวฝืนใหญ่ ลงเรือสัมผัสดอกบัวอย่างใกล้ชิด
แวะชิมขนมข้าวตังที่จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง บอกเล่าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้มาเยือนจะได้อิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด ทึ่ทึ่งไปกับผืนนาบัวอัน
กว้างใหญ่ตระการตา สนุกสนานกันลีลาการขับขี่อิแต๋นขณะเยี่ยมชม
เรือกสวนไร่นา
แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเช้า ก่อนที่ชาวบ้านจะตัดดอกบัวไปขายยังตลาด ส่วนผลไม้นั้นมีให้
ลิ้มชิมรสชาติตลอดปีและแต่ชนิด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
เลขที่ 16/3 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล อ.นครปฐม 73170
คุณมนูญ นราสดใส (ประธานกลุ่ม)
โทร. 081-495-9091

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านต้นตาล

ชมหมู่เรือนไทย สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศูนย์ วัฒนธรรมพ้นบ้านไท-ยวน

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

ทึ่งไปกับลวดลายอันวิจิตรบนเครื่องเบญจรงค์ที่ได้พบเห็น ชื่นชมใน ความเพียรพยายามของช่างฝีมือประดิษฐ์

บ้านบางแม่หม้าย

สัมผัสวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมในชุมชนบ้านทรงไทย แหล่งไม้กวาดร้อยปี สินค้า OTOP เลื่องชื่อระดับ 5 ดาว

บ้านบางเจ้าฉ่า

ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานนานาชนิด