Community

บ้านสลักคอก

นั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์
ผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคท่องป่าชายเลน
เติมเต็มความรู้เรื่องระบนิเวศวิทยาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ไปได้หลายหน เพราะซาบซึ้งได้หลากอารมณ์ ทั้งสนุก ผจญภัย ผ่อนคลาย
เรียนรู้ หรือถ้าไม่เป็นคู่แนะนำให้นั่งเรือมาดรับประทานอาหารค่ำดื่มด่ำ
บรรยากาศไฟสลัวจากหิ่งห้อยที่รายล้อม
แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเดือนพฤศจืกายน-พฤษภาคม เพราะคลื่นลมไม่แรง เดินเรือสะดวก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก
ม.4 ต.เกาะช้าง กิ่ง อ.เกาะช้าง อ.ตราด
คุณราชันย์ ภู่ทนิน
โทร. 084-106-7541

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านต้นตาล

ชมหมู่เรือนไทย สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศูนย์ วัฒนธรรมพ้นบ้านไท-ยวน

บ้านบางเจ้าฉ่า

ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานนานาชนิด

บ้านคูบัว

สนุกกับการศึกษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไท-ยวน ภายในจิปาถะกัณฑ์สถาน เดินชมเมืองโบราณเสริมความรู้แล้วแวะไปดู

บ้านบางพลับ

ขจัดความเหนื่อยล่าจากตลาดน้ำอัมพวา มาพักโฮมสเตย์บ้านทรงไทย