Community

สามชุกตลาด 100 ปี

แวะชิมอิ่มอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลาย
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลาดสามชุกที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์
ชมบ้านเรือนตึกแถวอาคารไม้ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นานนับร้อยปี
ย้อนเวลาสู่ตลาดเก่าแก่ร่วมร้อยปี สัมผัสบรรยากาศร้านรวงแห่งวันวาน
ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคง ดื่มด่ำกับความหอมหวานของอดีตที่ยัง
สร้างประสบการณ์ใหม่ ได้แม้นในปัจจุบัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
เลขที่ 73 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-504-498, 035-571-571, 081-640-3327

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ

บ้านบางแม่หม้าย

สัมผัสวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมในชุมชนบ้านทรงไทย แหล่งไม้กวาดร้อยปี สินค้า OTOP เลื่องชื่อระดับ 5 ดาว

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

ทึ่งไปกับลวดลายอันวิจิตรบนเครื่องเบญจรงค์ที่ได้พบเห็น ชื่นชมใน ความเพียรพยายามของช่างฝีมือประดิษฐ์

บ้านบางพลับ

ขจัดความเหนื่อยล่าจากตลาดน้ำอัมพวา มาพักโฮมสเตย์บ้านทรงไทย