Community

บ้านบางแม่หม้าย

สัมผัสวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมในชุมชนบ้านทรงไทย
แหล่งไม้กวาดร้อยปี สินค้า OTOP เลื่องชื่อระดับ 5 ดาว
การเปลี่ยนบรรยากศมาพักโฮมสเตย์บ้านไม้เรือนไทย ทำให้ได้ใกล้ชิด
สำเนียงเหน่อแบบคนสุพรรณ สัมผัสชีวิตเรียบง่ายสบายๆ ชมการสาน
ไม้กวาด การทำนาท่ามกลางต้นตาลเรียงกันนับร้อย และค้างคาวนับพันยาม
อาทิตย์อัสดง
แนะนำให้ไปเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “ตลาดเรือนไทย”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
เลขที่ 23 ม.4 บ้านบางแม่หม้าย ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
คุณทรงพล ทับทิมทอง
โทร. 035-424-255, 081-309-2075, 089-225-1516

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านคูบัว

สนุกกับการศึกษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไท-ยวน ภายในจิปาถะกัณฑ์สถาน เดินชมเมืองโบราณเสริมความรู้แล้วแวะไปดู

บ้านสลักคอก

นั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคท่องป่าชายเลน

บ้านต้นตาล

ชมหมู่เรือนไทย สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศูนย์ วัฒนธรรมพ้นบ้านไท-ยวน

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ