Community

บ้านต้นตาล

ชมหมู่เรือนไทย สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศูนย์
วัฒนธรรมพ้นบ้านไท-ยวน
ศึกษาอย่างครบวงจรกับศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า
คลุกคลีกับบรรยากาศสบายๆ รับประทานอาหารพื้นบ้านและขนมโบราณ
หลากชนิด ชมศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น นี่แหละความประทับใจที่
ไม่เหมือนใคร
แนะนำให้ไปเที่ยวในวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เพื่อร่วมงาน “ตลาดดำน้ำโบราณ”
รับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและลิ้มลองของอร่อยมากมายที่จำหน่ายภายในงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
องค์การบริหารเทศบาลตำบลต้นตาล
ชุมชรบ้านต้นตาล ต.บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 70000
โทร. 036-391-415, 036-725-267, 081-744-7227

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

ทึ่งไปกับลวดลายอันวิจิตรบนเครื่องเบญจรงค์ที่ได้พบเห็น ชื่นชมใน ความเพียรพยายามของช่างฝีมือประดิษฐ์

บ้านสลักคอก

นั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคท่องป่าชายเลน

สามชุกตลาด 100 ปี

แวะชิมอิ่มอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลาดสามชุกที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์