Community

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องเบญจรงค์
ซื้อเครื่องเบญจรงค์ สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

ทึ่งไปกับลวดลายอันวิจิตรบนเครื่องเบญจรงค์ที่ได้พบเห็น ชื่นชมใน
ความเพียรพยายามของช่างฝีมือประดิษฐ์ มันเป็นงานศิลปะที่งดงาม
สร้างเอกลักษณ์อวดแขกบ้านแขกเรือนได้เป็นอย่างยิ่ง
สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ม. 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คุณอุไร แตงเอี่ยม (ประธานกลุ่ม)
โทร. 034-473-408, 081-861-4626

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านคูบัว

สนุกกับการศึกษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไท-ยวน ภายในจิปาถะกัณฑ์สถาน เดินชมเมืองโบราณเสริมความรู้แล้วแวะไปดู

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ

สามชุกตลาด 100 ปี

แวะชิมอิ่มอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลาดสามชุกที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์

บ้านบางพลับ

ขจัดความเหนื่อยล่าจากตลาดน้ำอัมพวา มาพักโฮมสเตย์บ้านทรงไทย