Community

บ้านบางพลับ

ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ขจัดความเหนื่อยล่าจากตลาดน้ำอัมพวา มาพักโฮมสเตย์บ้านทรงไทย
ในบรรยากาศเงียบสงบชวนพักผ่อน รับประทานผลไม้ปลอดสารพิษ
สดๆ จากต้น ค้นพบวันสบายๆ อีกหนึ่งวัน

แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะลิ้นจี่ขึ้นชื่อของที่นี่กำลังออกผล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
เลขที่ 9/3 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที อ.สมุทรสงคราม 77230
โทร. 034-761-985, 081-274-4433

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ

บ้านบางเจ้าฉ่า

ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานนานาชนิด

สามชุกตลาด 100 ปี

แวะชิมอิ่มอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลาดสามชุกที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์

บ้านคูบัว

สนุกกับการศึกษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไท-ยวน ภายในจิปาถะกัณฑ์สถาน เดินชมเมืองโบราณเสริมความรู้แล้วแวะไปดู