Community

บ้านคูบัว

เยี่ยมชมจิปาถะกัณฑ์สถาน บ้านคูบัว
ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไท-ยวน
ชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณบ้านคูบัวและวัดโขลงสุวรรณคิรี

สนุกกับการศึกษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไท-ยวน
ภายในจิปาถะกัณฑ์สถาน เดินชมเมืองโบราณเสริมความรู้แล้วแวะไปดู
งานฝีมือศิลปะผ้าจก

จิปาถะกัณฑ์สถานเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่ 8.00-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บ้านได้ ม.4 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณอุดม สมพร
โทร. 081-763-1989

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านสลักคอก

นั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคท่องป่าชายเลน

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

ทึ่งไปกับลวดลายอันวิจิตรบนเครื่องเบญจรงค์ที่ได้พบเห็น ชื่นชมใน ความเพียรพยายามของช่างฝีมือประดิษฐ์

บ้านบางแม่หม้าย

สัมผัสวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมในชุมชนบ้านทรงไทย แหล่งไม้กวาดร้อยปี สินค้า OTOP เลื่องชื่อระดับ 5 ดาว

สามชุกตลาด 100 ปี

แวะชิมอิ่มอร่อยกับอาหารมากมายหลากหลาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลาดสามชุกที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์