Community

บ้านโคกโก่ง

- ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
- ศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่นตามเส้นทางเดินป่าในวนอุทยานภูผาวัว
- เที่ยวน้ำตกตาดสูงและน้ำตกตาดยาว ชมวิวที่ผานางแอ่น
- ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นแบบพาแลง มีแกงอ่อมหวายหมกเห็ด ซุบหน่อไม้และไข่มดแดง
ทุกย่างก้าวคือการเปิดโลกให้ได้รับรู้อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับประทานอาหารอย่างคนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี และสนุกย้อนวัยตามเด็กๆ ในชุมชนผ่านการไถลตัวลงสไลเดอร์น้ำตก

แนะนำให้ไปเที่ยวในวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม เพื่อร่วมงานประเพณีน้ำตกตาดสูง มีการทำบุญเช่นไหว้เจ้าปู่ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมผูไท และมหรสพให้ชมตลอดวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ 120/1 ม.5 บ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
คุณขวัญชัย ปัททะทุม
โทร.043-819-500, 087-232-6056
คุณพร อัฐนาค โทร. 081-964-3772

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

หมู่บ้านช้างสุรินทร์

ดูช้างแสดงกายกรรมต่างๆ มากมาย ทึ่งกับความสามารถในการวาดรูป ประทับใจความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่นอนร่วมชายคาเดียวกัน ยิ้มละไมไปกับการหยอกล้อกันระหว่างทั้งคู่ เรียนรู้วิธีการฝึกและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนและช้างในถิ่นนี้ ภูมิใจที่มีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ

บ้านภูโฮมสเตย์

เรียนรู้การดำรงอยู่อย่างพอกินพอใช้ ชื่นชมการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมได้อยู่คู่ชุมชน ธรรมชาติและบรรยากาศสมบูรณ์พร้อมอาหารการกินอร่อยอย่าบอกใคร น่าเลื่อมใสในวิถีชีวิตคนบ้านภู

บ้านวังน้ำหมอก

ตื่นเช้าชมทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำ ในบรรยากาศสบายๆ มีลำธารเล็กๆไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ก่อนออกเดินทางเที่ยวธรรมชาติพันธุ์ไม้และน้ำตกค้นพบความสบายใจจากความเขียวขจีที่รายล้อมพร้อมเสียงน้ำไหลที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกสงบทุกที

บ้านปราสาท

มากด้วยความรู้ เมื่อได้ดูอาชีพต่างๆ ของชาวบ้านที่นี่ ทั้งการทำเครื่องดนตรีไทย ทอผ้าไหม และหัตถกรรมงานสาน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนแห่งนี้ ไม่เสียทีที่ได้มาเยือนจริงๆ