Community

บ้านบุไทร

เยือนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ดูการปลูกผักปลูกผลไม้ปลอดสารพิษ
เรียนรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดอย่างใกล้ชิด
ชมการปลูกดอกเบญจมาศ
เดินดูแปลงองุ่นและโรงบ่มไวน์

สนุกสนานได้ความรู้ กับการนั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมการเกษตรในหมู่บ้านสัมผัสธรรมชาติร่มรื่นพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนที่นี่ ได้ทั้งความสุข ได้ทั้งปัญญากลับไปอย่างเต็มปรี่

แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเดือนมกราคม เพื่อร่วมงานเทศกาล “ดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ 166 ม.4 บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
คุณอินทร์ บูลพิมาย (ประธานกลุ่ม)
โทร. 044-224-880-9,081-068-6887 , 085-025-8447

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านภูโฮมสเตย์

เรียนรู้การดำรงอยู่อย่างพอกินพอใช้ ชื่นชมการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมได้อยู่คู่ชุมชน ธรรมชาติและบรรยากาศสมบูรณ์พร้อมอาหารการกินอร่อยอย่าบอกใคร น่าเลื่อมใสในวิถีชีวิตคนบ้านภู

บ้านวังน้ำหมอก

ตื่นเช้าชมทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำ ในบรรยากาศสบายๆ มีลำธารเล็กๆไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ก่อนออกเดินทางเที่ยวธรรมชาติพันธุ์ไม้และน้ำตกค้นพบความสบายใจจากความเขียวขจีที่รายล้อมพร้อมเสียงน้ำไหลที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกสงบทุกที

บ้านปราสาท

มากด้วยความรู้ เมื่อได้ดูอาชีพต่างๆ ของชาวบ้านที่นี่ ทั้งการทำเครื่องดนตรีไทย ทอผ้าไหม และหัตถกรรมงานสาน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนแห่งนี้ ไม่เสียทีที่ได้มาเยือนจริงๆ

บ้านโคกโก่ง

ทุกย่างก้าวคือการเปิดโลกให้ได้รับรู้อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับประทานอาหารอย่างคนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี และสนุกย้อนวัยตามเด็กๆ ในชุมชนผ่านการไถลตัวลงสไลเดอร์น้ำตก