Community

บ้านปราสาท

ชมแหล่งโบราณคดีขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์อายุกว่า 3,000 ปี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เรียนรูวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างการดำนาและการเกี่ยวข้าว
ชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าชนิดต่างๆ
ชมหัตถกรรมพื้นบ้านสานเสื่อกก ทำหมวก กระเป๋า รองเท้า แฟ้มเอกสาร เยี่ยมชมกลุ่มผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทสาย ทั้งพิณ ซออู้ และซอด้วง

มากด้วยความรู้ เมื่อได้ดูอาชีพต่างๆ ของชาวบ้านที่นี่ ทั้งการทำเครื่องดนตรีไทย ทอผ้าไหม และหัตถกรรมงานสาน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนแห่งนี้ ไม่เสียทีที่ได้มาเยือนจริงๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ 282 ม.7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
คุณจรัญ จอมกลาง
โทร.044-367-075,089-849-9809,081-725-0791
คุณเทียม ละอองกลาง 089-581-7870

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านวังน้ำหมอก

ตื่นเช้าชมทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำ ในบรรยากาศสบายๆ มีลำธารเล็กๆไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ก่อนออกเดินทางเที่ยวธรรมชาติพันธุ์ไม้และน้ำตกค้นพบความสบายใจจากความเขียวขจีที่รายล้อมพร้อมเสียงน้ำไหลที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกสงบทุกที

หมู่บ้านช้างสุรินทร์

ดูช้างแสดงกายกรรมต่างๆ มากมาย ทึ่งกับความสามารถในการวาดรูป ประทับใจความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่นอนร่วมชายคาเดียวกัน ยิ้มละไมไปกับการหยอกล้อกันระหว่างทั้งคู่ เรียนรู้วิธีการฝึกและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนและช้างในถิ่นนี้ ภูมิใจที่มีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ

บ้านบุไทร

สนุกสนานได้ความรู้ กับการนั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมการเกษตรในหมู่บ้านสัมผัสธรรมชาติร่มรื่นพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนที่นี่ ได้ทั้งความสุข ได้ทั้งปัญญากลับไปอย่างเต็มปรี่

บ้านโคกโก่ง

ทุกย่างก้าวคือการเปิดโลกให้ได้รับรู้อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับประทานอาหารอย่างคนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี และสนุกย้อนวัยตามเด็กๆ ในชุมชนผ่านการไถลตัวลงสไลเดอร์น้ำตก