Community

บ้านห้วยตองก๊อ

- ศึกษาวิถีชีวิตที่พอเพียงและพึ่งตนเอง ผ่านระบบไร่หมุนเวียนและนาขั้นบันได
- ดูกรรมวิธีทอผ้า ตีมีด และศิลปะการฟ้อนดาบตามแบบฉบับชาวปกาเกอะญอ
- เที่ยวน้ำตกห้วยปูลิง เดินป่าศึกษาธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่างไกลความทันสมัยจากตัวเมือง สร้างความผูกพันกับป่า หล่อหลอมให้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีอัธยาศัยไมตรีเชื่อว่าการได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ จะส่งเสริมให้ผู้มาเยือนได้รู้สึกและปฏิบัติตัวเช่นนั้นเหมือนกัน

แนะให้ไปเที่ยวช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เพราะถนนไม่ลื่นและอากาศหนาวเย็นน่าสัมผัส

การเดินทางเข้าชุมชนความใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ 95 ม.7 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คุณวรกิจ วงศ์ศักดิ์ศรี
โทร. 084-372-5516

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

บ้านแม่กำปอง

ประทับใจกับมิตรไมตรีและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เห็นวิวเขาสวยพร้อมวิถีชีวิตที่เพียงพอ บรรยากาศหนาวเย็นท่ามกลางหุบเขา แต่อบอุ่นและกระปรี้กระเปร่าด้วยชากาแฟ ค้นพบความสุขที่แท้จริงอันอยู่ที่ความสมถะ

บ้านจะบูสี

แม้จะสวมใส่เสื้อผ้าปัจจุบันทันสมัย แต่วัฒนธรรมและประเพณีของที่นี่ยังเข้มแข็งดั่งในอดีต แม้มีไฟฟ้าใช้จากเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ชาวบ้านก็ยังตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาตำข้าวซ้อมมือ เห็นแล้วก็ชื่นชมชีวิตที่มีทั้งความสุขและความงดงามตามธรรมชาติของคนที่นี่

บ้านแม่ละนา

เยือนถิ่นไทยใหญ่ดั้งเดิม สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้การทำน้ำมันงา ชมการแสดงรำจ๊าตได เดินป่าศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ และสนุกผจญภัยอย่างตื่นตะลึงในถ้ำแม่ละนา เท่านี้ก็อิ่มเอมในความแปลกใหม่ที่ได้รับ

บ้านห้วยฮี้

เที่ยวชุมชนบ้านห้วยฮี้ เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าของชาวปกาเอะญอ สัมผัสแสงแดดอุ่นๆ ทั้งยามเช้าและเย็น เห็นแล้วชื่นใจที่ได้มาเยือน