Community

ภาคใต้

ภาคใต้นั้น ขึ้นชื่อเรื่องหมู่เกาะต่างๆมากมาย หากแต่ชุมชนที่เราอยากนำเสนอนั้นไม่ได้เน้นที่หาดสวยทะเลใสเท่านั้น แต่ด้วยวิถีชุมชนที่โดดเด่นด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้าน ศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำ มีกิจกรรมออกเรือไดหมึกตอนกลาคืน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น กินอาหารทะเลสดๆ รสชาติตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น หรือแค่หลับตานอนฟังเสียงคลื่นก็คงไม่มีใครว่า ชาวบ้านที่นี่อยู่กันอย่างยึดมั่นในวัฒนธรรม วิถีชิวิตและประเพณี จึงเป็นการดีที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง โดยอาศัยท้องทะเลเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว

ชุมชนเกาะยาวน้อย

เงียบสงบตามวีถีทางของธรรมชาติ สัมผัสชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิดติดทะเล ได้เห็นลิงขึ้นต้นมะพร้าว และควายเคี้ยวหญ้ากลางทุ่งนาบนเกาะที่นี่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน่าอัศจรรย์

บ้านบ่อเจ็ดลูก

สนุกสนานกับการเก็บหอย ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ นอนฟังเสียงคลื่นชมความงามของท้องทะเลที่รายล้อมไปด้วยเกาะ เรียนรู้การทำประมงคลุกคลีกับวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ความสุขเกิดขึ้นง่ายๆ ได้จากสิ่งรอบตัว

บ้านพะโต๊ะ

ที่นี่ไม่เพียงแต่มอบความสนุกสนานผ่านทางสายน้ำ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาลำเนาไพรที่ชาวบ้านต่างอนุรักษ์ไว้ จนทำให้ใครๆ ที่มาเยือนต่างชื่นใจไปกับสิ่งที่ได้พบเห็น

บ้านเกาะพิทักษ์

สัมผัสชีวิตสมถะของชาวประมงชาวเกาะ พักผ่อนท่ามกลางสายลม แสงแดดและน้ำใส รับประทานอาหารทะเลใหม่สดอร่อย ออกเรือดำน้ำดูปะการังและถ้าโชคดีกฌอาจได้เห็นปลาโลมาเผือกอีกด้วย

กลุ่มมุสลิมโฮมสเตย์บ้านม่วงกลาง

ใกล้ชิดชีวิตชาวประมง เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยงปูนิ่ม การเลี้ยงปลาในกระชัง และการหาหอย อร่อยกับอาหารทะเลฝีมือชาวบ้าน ล่องป่าโกงกางศึกษาระบบนิเวศ อิ่มเอมทั่วท้องพร้อมอาหารสมองที่ได้รับ