Community

ภาคอีสาน

การไปเยือนชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พบกับผู้คนที่ใจเย็นและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ภาคอีสานโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมภายในแต่ละชุมชน สัมผัสการต้อนรับด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้น รับประทานอาหารท้องถิ่น ดูงานหัตถกรรม ผ้าทอชนิดต่างๆ ศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ เดินป่าและเที่ยวน้ำตก ได้เห็นฝูงวัวฝูงควายเคี้ยวหญ้าอยู่ริมทาง มองผ่านทัศนียภาพที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามเส้นทาง สร้างความรู้สึกให้ได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว

บ้านปราสาท

มากด้วยความรู้ เมื่อได้ดูอาชีพต่างๆ ของชาวบ้านที่นี่ ทั้งการทำเครื่องดนตรีไทย ทอผ้าไหม และหัตถกรรมงานสาน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนแห่งนี้ ไม่เสียทีที่ได้มาเยือนจริงๆ

บ้านบุไทร

สนุกสนานได้ความรู้ กับการนั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมการเกษตรในหมู่บ้านสัมผัสธรรมชาติร่มรื่นพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนที่นี่ ได้ทั้งความสุข ได้ทั้งปัญญากลับไปอย่างเต็มปรี่

หมู่บ้านช้างสุรินทร์

ดูช้างแสดงกายกรรมต่างๆ มากมาย ทึ่งกับความสามารถในการวาดรูป ประทับใจความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่นอนร่วมชายคาเดียวกัน ยิ้มละไมไปกับการหยอกล้อกันระหว่างทั้งคู่ เรียนรู้วิธีการฝึกและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนและช้างในถิ่นนี้ ภูมิใจที่มีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ

บ้านโคกโก่ง

ทุกย่างก้าวคือการเปิดโลกให้ได้รับรู้อีกวัฒนธรรมหนึ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับประทานอาหารอย่างคนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี และสนุกย้อนวัยตามเด็กๆ ในชุมชนผ่านการไถลตัวลงสไลเดอร์น้ำตก

บ้านวังน้ำหมอก

ตื่นเช้าชมทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำ ในบรรยากาศสบายๆ มีลำธารเล็กๆไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ก่อนออกเดินทางเที่ยวธรรมชาติพันธุ์ไม้และน้ำตกค้นพบความสบายใจจากความเขียวขจีที่รายล้อมพร้อมเสียงน้ำไหลที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกสงบทุกที

บ้านภูโฮมสเตย์

เรียนรู้การดำรงอยู่อย่างพอกินพอใช้ ชื่นชมการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมได้อยู่คู่ชุมชน ธรรมชาติและบรรยากาศสมบูรณ์พร้อมอาหารการกินอร่อยอย่าบอกใคร น่าเลื่อมใสในวิถีชีวิตคนบ้านภู