Community

ลักษณะชุมชนไทย

ภาคเหนือ

ภาคเหนือนั้นมากด้วยเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน มองดูแล้วช่างสับสน แต่ชุมชนแฝงไว้ด้วยความน่าค้นหา มีผู้คนกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มที่อยู่อาศัยในม่านหมอกแห่งนี้

อ่านรายละเอียด
ภาคอีสาน

การไปเยือนชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พบกับผู้คนที่ใจเย็นและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ภาคอีสานโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมภายในแต่ละชุมชน สัมผัสการต้อนรับด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ

อ่านรายละเอียด
ภาคกลาง

ภาคกลางนั้นเต็มไปด้วยชุมชนที่สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนได้ตลอดทั้งปี ทุกที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร พูดคุยกันสนิทดังเพื่อนบ้าน ความโดดเด่นของชุมชนภาคกลางอยู่ที่การสัมผัสวิถีชิวิตเกษตรกรที่อยู่กับพืชสวนไร่นา

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้

ภาคใต้นั้น ขึ้นชื่อเรื่องหมู่เกาะต่างๆมากมาย หากแต่ชุมชนที่เราอยากนำเสนอนั้นไม่ได้เน้นที่หาดสวยทะเลใสเท่านั้น แต่ด้วยวิถีชุมชนที่โดดเด่นด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้าน ศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำ

อ่านรายละเอียด

search